Select Language :
Logo

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भरती प्रक्रिया २०१२.

Maharashtra State Road Transport Corporation Recruitment Process 2012

 
 
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ
Get Your Result
Search By:   
Enter Application Form No.*
Result

Application Form No. Seat No.
Name
Post Applied Category
Marks Out Of Marks 100
Status
तुमचे गुण पडताळण्यासाठी तुमच्या लॉगिनमध्ये उत्तर पत्रिका व अंतिम बरोबर उत्तरांची Master Key उपलब्ध केल्या आहेत.